BETONGIMPREGNERING

CONDECK

CONDECK er vannbasert litiumsilikat og er fargeløs, giftfri permanent forsegling beregnet for betonggulv der det kreves høy ytelse og slitestyrke. Produktet har særdeles god vedheft til betong. Siden Condeck trekker inn og herder inne i selve betongen har det mye lengre levetid enn de aller fleste malinger. Produktet vil aldri løses opp eller flake av, og beskytter effektivt mot salt, olje, bremsevæske etc. Samtidig vil gulvet bli lettere å holde rent og får en silkematt glans. Produktet fungerer utmerket alene, men på gulv med fuktproblemer anbefales behandling med Betongtett først. Condeck inneholder ingen løsemidler og skader ikke planter, trær eller gress. Produktet er grundig testet og tilfredsstiller alle internasjonale krav til betongimpregnering.

Condeck leveres i 5/10/15/20 lit. emballasje.

Bruksområder:

Enhver sementholdig horisontal overflate ute og inne. De vanligste bruksområder er garasjegulv, industrigulv, parkeringsdekker, terrasser etc.

Effekt:

Condeck gjør gulvet tettere, øker slitestyrke og motstandsdyktighet mot de aller fleste kjemikalier. Samtidig vil gulvet bli lettere å holde rent og får et silkematt skinn.

Forberedelser:

Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Underlaget må være fritt for fett, løse partikler, gammel maling og annet belegg. Skader og sprekker utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke flater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser) tildekkes.

Påføring:

Tøm Condeck direkte på gulvet, bruk en myk kost eller mopp for å fordele væsken rundt på gulvet, etterhvert som den suges opp. Hold gulvet vått på denne måten i ca. 1 time, dra deretter av overflødig Condeck med gumminal, eventuelt tørk opp med klut.

Tørketid:

Ca. 1 time, eller til overflaten er tørr.

Forbruk:

5-8 m2 pr. liter, avhengig av underlagets sugeevne.

BETONGTETT

BETONGTETT er superfiltrert betongimpregnering som stopper vanninntrenging, armeringsrust og saltutslag. Produktet har spesielle tilsetninger som gir enestående inntrenging og det tetter derfor dypt inne i betongen. Middelet er godkjent til bruk i drikkevannskilder, er diffusjonsåpent, luktfritt, fargeløst og løsemiddelfritt. Betongtett kan påføres selv om underlaget er fuktig, og vil motvirke sopp- og muggdannelse. Svært gode referanser foreligger. Betongtett er grundig testet og tilfredsstiller alle internasjonale krav til betongimpregnering.


Betongtett leveres i 5/10/15/20 liter emballasje.

Bruksområder:

Enhver sementholdig overflate (vegg, gulv, tak ute og inne) Ved bruk på områder der estetikk er viktig anbefales prøvebehandling over 14 dager på lite synlig sted.

Forberedelser:

Produktet er er klart for bruk. Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling og/eller annet belegg. Fukt i eller på underlaget har ingen betydning for resultatet. Skader og større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke flater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser) tildekkes.

Påføring på vegg:

Lavtrykksprøyte (pumpekanne) anbefales, fyldig kost eller svamp kan bruks på trange steder. Overflaten fuktes grundig med Betongtett. Gjenta prosessen når veggen er overflatetørr, helst innen 12 timer. På sterkt sugende underlag anbefales en tredje påføring.

Påføring på horisontale flater (gulv):

Tøm Betongtett direkte på gulvet, fordel med en myk kost eller mopp. Fordel væsken rundt på gulve etterhvert som den suges inn. Hold gulvet vått i 1 time, dra deretter av overflødig Betongtett med en gumminal, evntuelt skyll av med vann.

Tørketid:

Ca. 1 time, eller etter at overflaten er tørr. Overmaling må vente til du er sikker på at "gammel" fukt er borte.

Forbruk:

4-6 m2 pr. liter (to strøk) avhengig av underlaget.

Arbeidstemperatur:

Mellom 5 og 40 grader Celsius.